header afbeelding

Welkom

MKidee is het kleinschalig adviesbureau van Marcel Krassenburg met veel kennis van het werkgebied van de lokale overheid. Samen met netwerkpartners bedenken wij innovatieve concepten, ontwikkelen database-webapplicaties, voeren projecten uit en coördineren samenwerking.

Actueel

De ontwikkeling van het Gemeentelijk Gegevenswoordenboek is momenteel speerpunt. Zie onze pagina op Common Ground voor meer informatie.

We werken aan meerdere concepten. Zie www.ccoverheid.nl voor een overzicht en de samenhang.

Voor raadsleden is er www.iraad.nl, een concept voor innovatie van het raadswerk.

Marcel Krassenburg