header afbeelding

Diensten

Conceptontwikkeling met CCoverheid

Onze hoofdactiviteit is het bedenken, doorontwikkelen en beschikbaarstellen van concepten. Dit zijn samenhangende ideeën voor een bepaald domein of onderwerp. Ze helpen om overzicht en structuur te krijgen in complexe omgevingen.
We volgen actief de principes en ontwikkelingen van Common Ground en de API-strategie. Zie www.ccoverheid.nl voor een overzicht en de samenhang.

Raadsinformatiesystemen

Op eigen initiatief bedenken en ontwikkelen wij een vernieuwend en open Raadsinformatiesysteem, gedacht vanuit de optiek en het werk van raadsleden en vanuit OpenSamenspraak, zie www.iraad.nl.
Onderstaand schema geeft de samenhang weer tussen klassieke RIS-systemen en een innovatief Samenspraak Informatiesysteem.

Samenspraak en democratische vernieuwing

Er is op dit moment bij veel overheidsinstellingen grote belangstelling voor de verbetering van de samenwerking met de burger door samenspraak en burgerparticipatie. Wij zijn nauw betrokken bij innovaties op het gebied van samenspraak en initiatieven voor democratische vernieuwing zoals de Open Overheid.
Op dit vlak bieden wij ideeën voor de inzet van webapplicaties voor OpenSamenspraak en tools voor innovatie van het raadswerk.

Internet en database-webapplicaties

Wij adviseren graag over de mogelijkheden van webgebaseerde databasetoepassingen voor uw organisatie, vanuit onze brede ervaring bij gemeenten en kennis van Content Management Systemen en databasetools. Met name zijn wij gespecialiseerd in het snel en betaalbaar ontsluiten van MySQL databases met codegeneratoren zoals Scriptcase.